Người bảo vệ), F

Hướng dẫn hánH l trượt tráne Cổ vũ. Vào lúc 03:00 vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2016, Bolg Pháp đã buộc Clemund 1-1.Huấn luyện viên trưởng của Bolg vs Startup của Clemund H. Drah Dering 4-3-1-2 Hình thành Thủ môn: Fabry (Thủ môn) Quay lại: A. Favil (trở lại bên phải), v.…